Din nettleser vil ikke fungere med BankID Web-klient eller BankID demobrukersted

demobrukersted
PROD - BankID server 5.3.3
Visning
px
px
Bredde må være minimum 320px
Høyde må være minimum 200px
Dokument
 • Kun PDF-dokumenter kan signeres med PAdES. Dette dokumentet vil bli ignorert.
Forhåndsutfylling

Vennligst angi 11 siffer
AvslutningAngi en gyldig HTTPS URL

Avansert

Denne må være et tall, minimum 1 (ms)

Denne må være et tall, minimum 1 (ms), og lik eller større enn timeout (over)

Ventetid før transaksjonsdata må være et tall, minimum 0 (ms)
 

Trykk Forhåndsvisning for å vise BankID Web-klienten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vehicula metus est, quis ultricies velit vulputate id. Aenean varius, lectus eu porttitor varius, quam libero adipiscing risus, vel fermentum leo neque eget tortor. Donec sit amet accumsan nunc. Phasellus ornare felis quis dui luctus vulputate. Nulla quis gravida sem, vitae volutpat orci.
10x10

Språk

Lar deg sette parameteren localeId til "no" (Norsk bokmål) eller "en" (Engelsk).

localeId
Ønsket språk for klienten.

Visningsmodus

Lar deg sette parameteren frameMode. Mulige verdier:

 • iframe
 • window (støttet f.o.m. BankID 2.1)
 • redirect (støttet f.o.m. BankID 2.1)
frameMode
Angir visningsmodus for klienten.

Størrelse

Lar deg sette parametrene width (bredde) og height (høyde).

 • Utnytt tilgjengelig plass - width (bredde) og height (høyde) settes til 100 %.
 • Fast størrelse - width (bredde) og/eller height (høyde) settes til en fastsatt pikselverdi.
height
Høyden på iframe eller vinduet klienten har tilgjengelig.
Valgfri. Defaultverdi: 100 %.
width
Bredden på iframe eller vinduet klienten har tilgjengelig.
Valgfri. Defaultverdi: 100 %.

Vis kryssboks for forstått innhold

Setter parameteren showUnderstanding til "Y" eller "N".

showUnderstanding
Bestemmer om teksten “Innholdet er forstått og jeg er klar til å signere.” (inkludert avkrysningsboks) skal vises eller ikke.
Valgfri. Defaultverdi: "Y".

Vis bekreftelse på signering

Setter parameteren showConfirmation til "Y" eller "N".

showConfirmation
Bestemmer om bekreftelse på fullført signering skal vises i signeringsprosessen hvor en SDO-kvittering mottas i klienten.
Valgfri. Defaultverdi: "Y".

Dokumentvisning

Lar deg sette parameteren docDisplayMode. Mulige verdier:

 • interior
 • overlay (støttet f.o.m. BankID 2.1)
 • window (støttet f.o.m. BankID 2.1)
docDisplayMode
Bestemmer hvordan eksterne dokumenter til signering skal vises.
Valgfri. Kun påkrevd hvis action = "sign" (signering).

Aksjon etter terminering

Klienten tilbyr alternative aksjoner etter at en BankID-operasjon (f.eks. signering) er ferdig. Du kan teste disse ved å velge radioknappene:

 • Kall JavaScript-callback (bruk av parameteren callback).
 • Gå til nettside (bruk av parameteren nextURL).
 • Ingenting (callback- og nextURL-parametre settes blanke).
callback
En funksjon Helper kaller når klienten terminerer. Hvis callback ikke er spesifisert vil sist mottatte nextURL benyttes.
Valgfri.
nextURL
Fallback URL som brukes av klienten hvis det oppstår feil (må bruke SSL).
Valgfri.

Fødselsnummer

Benyttes dersom man ønsker å forhåndsutfylle fødselsnummer før BankID Web-klienten starter.

Benytt tastebiometri

Benytt tastebiometri ved forhåndsutfylling av fødselsnummer.

Tidsavbrudd for klient-tilkobling

Lar deg sette parameteren timeout.
timeout
Tiden (i millisekunder) klienten vil vente på svar fra brukerstedsapplikasjonen.
Valgfri. Defaultverdi: 40000 (ms). Minimumsverdi 1 (ms).

Tidsavbrudd for klient-sesjonen

Lar deg settte parameteren clientSessionTimeout brukt i kallet til initSession.
clientSessionTimeout
Tiden (i millisekunder) klienten lever i FOI. Denne bør være lik eller større enn tidsavbruddet for klient-tilkobling (timeout), ellers kan klienten forsvinne i FOI før brukerstedet rekker å svare.
Valgfri. Defaultverdi: 1800000 (ms). Minimumsverdi 1 (ms). Maksimumsverdi 3600000 (ms).

Ventetid før transaksjonsdata

Lar deg sette ventetiden (i millisekunder) før det forsøkes å hente transaksjonsdata med getTransactionInfo() etter en autentisering eller signering.